Vitajte


Vážení rybári, vítame vás v novom internetovom priestore, ktorého cieľom je sprostredkovať vám zaujímavé informácie a novinky z rybárskeho prostredia, ako aj množstvo doplnkov, ktoré určite ocenia aj poľovníci a turisti.

streda 29. februára 2012

Hrozba záplav - výbuchy na rieke Kysuca

Včera o 10: 00 bol z dôvodu hrozby záplav odpálený ľad na rieke Kysuca. Ľadová zátarasa bola odstrelená medzi Kysuckým novým mestom a obcou Povina. Z nám dostupných informácií vyplýva, že hrúbka odstreleného ľadu bola v niektorých miestach až 1m.

Odstrel bol odsúhlasený na zasadnutí krajskej povodňovej komisie v Žiline. Bol vykonaný na 200m dlhom úseku a bolo použitých 18kg trhaviny. Cieľom odstreľu ľadu bolo vytvoriť priestor aby vznikla prúdnica a odstránil sa ľadový zával.

Zoči voči hroziacej katastrofe je nezmyselné hovoriť o škodách spôsobených na zimujúcich rybách.

Avšak pevne veríme, že škody spôsobené na biotope rybárskeho revíru budú príslušnými úradmi nahradené.

utorok 14. februára 2012

Útok na Rimplerovu važinu – Kormorán v akcii

     V priebehu minulého týždňa sa v okolí Piešťan na obľúbenom rybárskom revíry označenom ako Rimplerova Važina usadil 60 až 100 hlavový kŕdeľ kormoránov, ktorý robí vrásky všetkým Piešťanským rybárom. Tuhá zima, ktorá väčšinou zabráni rabovaniu našich vôd je na niektoré piešťanské vody krátka, nakoľko kvôli svojej teplote nezamrznú ani cez tuhé mrazy ktoré v súčasnosti panujú. Za zmienku stojí, že na túto rozlohou pomerne malú vodu sa v priebehu roka vysadilo viac ako 1000kg kapra a 200kg lieňa, nehovoriac o viac ako 2 ročnom pravidelnom zarybňovaní bielou rybou.Odhadnúť škody teda zostáva na každom z nás.

    

       Iróniou osudu je, že táto voda bola pred niekoľkými rokmi kormoránmi už vyrabovaná. Nádej však vzbudzuje obetavá snaha niektorých členov Piešťanského rybárskeho zväzu obzvlášť Ladislava Rebra, ktorí sa v nemalej miere pričinil o to, že príslušné poľovnícke združenie už na radosť rybárov tento kŕdeľ trochu zmenšilo, k dnešnému dátumu 14. 2. 2012 o 8 kusov. Týmto by sme ťiež radi poprosili všetkých rybárov, aby už spomínaný kŕdeľ nechodili plašiť nakoľko tam prebieha odstrel.