Vitajte


Vážení rybári, vítame vás v novom internetovom priestore, ktorého cieľom je sprostredkovať vám zaujímavé informácie a novinky z rybárskeho prostredia, ako aj množstvo doplnkov, ktoré určite ocenia aj poľovníci a turisti.

piatok 8. februára 2013

Čo vydali naše vody rybárom z Piešťan


Mnoho nerybárov z Piešťan sa každý deň díva na Váh, vidí pri ňom stáť či sedieť rybárov a ak majú šťastie občas vidia niekoho z rybárov ako zdoláva rybu. Registrovaných rybárov je u nás v Piešťanoch približne1200 čo nie je malé číslo a nakoľko v rybárskom zväze každoročne spracovávame štatistiku rozhodli sme sa o ňu podeliť aj so širokou verejnosťou. Teraz prichádzame s informáciami o tom koľko rýb sme si vzali z našich vôd a koľko nás to stálo, narozdiel od všeobecného presvedčenia širokej verejnosti väčšina rýb ktorá sa ocitne v našich vodách sa tam nenarodila, ale pochádza zo sádok a my sme ju zakúpili. Koľko nás teda stáli naše úlovky a koľko ich bolo?

Ako rybári máme každý svoj revír presne označený a tok rieky Váh, vrátane Kanálu od Krajinského Mostu hore po prúde až po hydrocentrálu v Hornej Strede voláme Váh. č. 6, údaje, ktoré máme k dispozícii sa týkajú len nás rybárov z Piešťan a tiež iba rýb, ktoré sme si vzali od vody a poctivo podla predpisov zapísali do našich rybárskych lístkov, podľa týchto údajov sme tu ulovili 383 kaprov s celkovou hmotnosťou 1166,70 kg, čo je ekvivalent k asi 4083 €. Okrem toho 93 zubáčov o celkovej hmotnosti 240 kg a nakoľko je zubáč skutočne drahá a cenená ryba môžeme napísať že stáli viac ako 2000 €. Zaujímavé je aj to že na Váhu sa preukázateľne ulovilo 202 kusov pstruhov dúhových s celkovou hmotnosťou 338 kg. Je nám jasné že skutočné čísla s prihliadnutím na drancovanie našich vôd kormoránom spolu s úlovkami rybárov z iných miest budú vyššie, ale aj tak pokladáme za dôležité viesť podobné štatistiky aj vďaka nim môžeme napríklad napísať, že maličký revír, ktorý sa ľudovo nazýva Teplé rameno vydal rybárom 1970 kusov kaprov s celkovou hmotnosťou 4500 kg čo nás stálo približne 15790 €.Spracované podľa oficiálnych štatistík

Ďalej už necháme prehovoriť len čísla:

Váh.č. 6 24410
 Kapor - kusov 383 – celková hmotnosť 1166,70 kg - 4083,47 €
Zubac- kusov 93 - celková hmotnosť 240 kg - 2046,81 €
Sumec -kusov 34 - celková hmotnosť 173 kg - 1476,03 €
Pstruh. D - kusov 202 - celková hmotnosť 96 kg – 338,96 kg -338 €

Celkový počet kusov všetkých rýb 2122 ks
Suma celkom 11223.23 €

Obtokové rameno Váhu 2-1880-1-1
Kapor - kusov 1970 - celková hmotnosť 4500 kg - 15790,37 €

Celkový počet kusov všetkých rýb 2798 ks
Suma celkom 17564 €