Vitajte


Vážení rybári, vítame vás v novom internetovom priestore, ktorého cieľom je sprostredkovať vám zaujímavé informácie a novinky z rybárskeho prostredia, ako aj množstvo doplnkov, ktoré určite ocenia aj poľovníci a turisti.

utorok 23. augusta 2011

Priehrada Liptovská Mara 2011

Rybolov na Liptovskej Mare
Na Liptovskej Mare sú široké možnosti rybolovu. Platí tu kaprový režim a základný rybársky poriadok bez úprav. Je tu bohaté zastúpenie týchto rýb: kapor, lieň, štuka, zubáč, ostriež, jalec hlavatý, boleň, podustva, pstruh dúhový, pstruh jazerný, zriedkavo možno natrafiť aj na sumca a úhora. Napriek hojnej navštevovanosťi je možné na priehrade stále uloviť i rybu trofejnej veľkosti.

Lov rýb je povolený od 01. 06. do 15. 03. Lov prívlačou a lov na rybku je povolený od 15.06. Lov je povolený na 2 udice pri love na ťažko a na plávanú, pri love prívlačou a muškárení môžete používať len jednu udicu. Loviaci si môže v jednom dni ponechať najviac 2 ks kapra, lieňa, šťuky, zubáča, sumca, boleňa, alebo ich kombináciu, prípadne 4 ks lososovitých rýb, vrátane lipňa a podustvy a najviac 7 kg rýb.
VN Liptovská Mara, revír č.3-5340-1-1
Vodná plocha nádrže (2160 ha) od priehradného telesa po železničný most pri ústí Váhu do VN. V areáli štrkopieskov Liptovská Mara sa vyčleňuje pre rybolov úsek prístupovej cesty na depóniu č.1 a č.2 západne od oblúka prístupovej cesty a to min. 50 m od uvedeného oblúka. V tomto úseku sa zakazuje lov do do vzdialenosti 50 m od ťažobných alebo iných strojov, vstup do manipulačných priestorov, objektov a prevádzkových zariadení. Pri klietkovom chove rýb je lov povolený vo vzdialenosti 100 m z každej strany. Zákaz lovu v lokalite CHA Ratkovie. V tomto úseku je rybolov povolený len z brehovej časti severozápadného cípu Ratkovskej zátoky (č. parc. 1104/5) od 1. júla do 31. decembra. Celoročný zákaz lovu z vtáčieho ostrova a umelého ostrovčeka. 
Foto: SláviaCentrum

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára