Vitajte


Vážení rybári, vítame vás v novom internetovom priestore, ktorého cieľom je sprostredkovať vám zaujímavé informácie a novinky z rybárskeho prostredia, ako aj množstvo doplnkov, ktoré určite ocenia aj poľovníci a turisti.

piatok 12. augusta 2011

Propozície pretekov v prívlači XI.ročník Cena Čerenca (22.októbra 2011)

Propozície pretekov v prívlači XI.ročník Cena Čerenca
(22.októbra 2011)


Organizačný výbor

Riaditeľ pretekov : Hulvan Miloš
Bodovacia komisia : Bielko Štefan ml.
Hlavný rozhodca : Mišech Igor
Preteky v disciplíne prívlač poriada MO SRZ Vrbové pre širokú rybársku verejnosť .
Pretekár bude zaregistrovaný po zaplatení čiastky 30,- € na účet č.1329951156/0200 variabilný symbol.22102011.Správa pre prijímateľa: meno,priezvisko,bydlisko.V cene štartovného je zahrnuté ranné občerstvenie. Po prijatí platby bude okamžite pripísaný na štartovaciu listinu na www.mosrzvrbove.sk

Preteky sa budú konať na VN ČERENEC, MO SRZ Vrbové. Cesta od Piešťan vo Vrbovom
pred horným kostolom do ľava – šípka preteky. Od Brezovej vo Vrbovom za kostolom
do prava – šípka preteky.
Časový rozvrh : 6.00 – 8.00 prezentácia, losovanie
8.30 – 9.30 1. pretek
9.30 – 9.45 striedanie
9.45 – 10.45 2. pretek
10.45 – 11.45 prestávka
11.45 – 12.45 3. pretek
12.45 – 13.00 striedanie
13.00 – 14.00 4. pretek
15.00 – vyhlásenie výsledkov

Pretekársky úsek je označený číslami pre každé miesto podľa počtu pretekárov cca 6 m
na pretekára. Pretekárov sektor je 3m doľava a 3m doprava od vylosovaného čísla.
Jedná sa o stojatú vodu z rozlohou 38ha a hĺbkou od 1m-5m. Pred pretekmi bude vysadená násada 2000 kg pstruha dúhového. Predpokladaný počet pretekárov je 160.
Uzávierka prihlášok je 14. októbra 2011.
Občerstvenie zabezpečené.
Ubytovanie zabezpečené info.: p. Hulvan 0905 313754

Hlavní sponzori :
INNOVIA ,s.r.o. TRNAVA
SPORTS, veĺkoobchod s rybárskymi a športovými potrebami
ČERENEC, reštaurácia a penzión Vrbové
SLAVIA, rybárska predajňa Piešťany
SLOVRYB, a.s. Príbovce,
Sponzori :CA Orbis Trnava, Chateau Krakovany, Electrolux Slovakia Bratislava, Kovmasters, Roman RT s.r.o.Roman Pavelka, Eva Janáková FotoPolaroid Vrbové, Mestský úrad Vrbové, L&P reštaurácia Prašník, BCI-S&T s.r.o Žilina, Rybárske potreby u Rybu Trnava. Gammarus rybárska predajňa Bratislava Recordati SK s.r.o.Bratislava, P&J Colours Vrbové. Autoservis Martinkovič Madunice,

Mediálni partneri : Časopis Slovenský rybár,Časopis Ryby,rybky,rybičky,

Ceny:

1.cena hotovosť 650 €

2.cena hotovosť 600 €

3.cena oblečenie Geoff Anderson 550 €

a daľších 40 cien v hodnote 1400 €

Samostatne bude vyhodnotená a odmenená kategória pretekárov do 15 rokov.


Pravidlá pretekov.


1.Povolený prút a vybavenie : rybárska udica s očkami do 360 cm dĺžky s vrhacím navijakom alebo multiplikátorom. Rybársky silon alebo spletaná šnúra. Je povolená
potápavá a plávajúca záťaž a 1 nadväzec prívlačovej umelej nástrahy:
streamer, twister, ripper, wobler, blyskáč, jig. Povinný je podberák.

2. Zakázané spôsoby a nástrahy : používanie všetkých vodných a suchozemských živočíchov ako nástrahy .napodobneniny ikry a cesto. Zákaz kŕmenia a hádzania rukou alebo strielanie prakom čohokoľvek do vody. Zákaz brodenia. Pri porušení zákazov nasleduje okamžitá diskvalifikácia.

3. Signál : každý pretek bude zahájený a ukončený trúbením.

4. Uznávané úlovky : šťuka, zubáč, sumec, ostriež, pstruh dúhový.
Ryba musí byť zaseknutá v hlavovej časti, ohraničenej líniou žiabrových oblúkov
a prsných plutiev.

5. Zaobchádzania s rybou : pri zdolávaní musí byť ryba podobraná podberákom, šetrne zmeraná a ihneď pustená späť do vody alebo usmrtená. Ponechaná ryba musí byť v bodo-
vacom preukaze označená krúžkom. Pretekár si môže ponechať 3 ks rýb pstruha dúhového.

6. Hodnotenie, bodovanie : každá uznaná ryba 1mm = 1 bod.
Každý pretek sa vyhodnocuje zvlášť a víťazí pretekár s najväčším počtom bodov. Za umiestnenie v pretekoch získa pretekár bodové hodnotenie, rovnajúce sa číslu jeho umiestnenia/ 1.miesto= 1 bod/. Pretekár bez úlovku obdrží poradie podľa počtu prezentovaných pretekárov a táto hodnota sa mu započíta do celkového hodnotenia. Víťazom celého preteku sa stáva pretekár s najnižším súčtom umiestnení zo štyroch kôl. V prípade rovnosti bodov rozhoduje počet rýb. V prípade aj tejto rovnosti rozhoduje najväčšia ryba.
Postup merania a zapisovania : meria pretekár za prítomnosti rozhodcu, rozhodca dĺžku zapíše do bodovacieho preukazu a podpíše. Po skončení každého preteku pretekár
preškrtne voľné riadky. Bodovací preukaz podpíše pretekár a odovzdá rozhodcovi!!!!!

7. Každý pretekár :sa musí chovať a pohybovať v pretekárskom úseku ohľaduplne k ostatným pretekárom a vo svojom okolí udržiavať poriadok.
Účastníci sa týchto pretekov zúčastňujú na vlastné nebezpečie a za svoje konanie nesú
vlastnú zodpovednosť.

Hulvan Miloš
riaditeľ pretekov

kontakt : 0905/313754

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára